Szkolna strona projektów ERASMUS+
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 "Mechanik" w Raciborzu

O programie

O Leonardo zdań kilka… a potem bedzie ERASMUS +

W szkole od 2004 roku realizujemy z powodzeniem europejski program Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) wspierający kształcenie zawodowe – program Leonardo Da Vinci.
(o historii i innych projektach zrealizowanych w ZSM)

Dzięki pozyskanym środkom finansowym w tym programie – a jest ich już niemało bo ponad 368 000 Euro udało się przygotować i zrealizować miesięczne praktyki zagraniczne dla  170 uczniów naszego „Mechanika”. Uczniowie nasi byli w ramach tego projektu w Anglii, Irlandii Płn, Czechach i w Niemczech. Obok projektów związanych przede wszystkim z Brunszwikiem i Siemensem (Siemens I , II i III) w zeszłym roku szkolnym zakończyliśmy projekt LdV we współpracy z niemiecką szkołą BBS I – Gewerbe und Technik z Mainz (Moguncja). Na miesięcznych praktykach zagranicznych przebywało 20 uczniów w Moguncji. Projekt ten przyniósł także bogatą i rozwijającą się współpracę partnerskich instytucji np. tradycją już niejako jest kilkudniowy kurs programowania sterowników, który dla naszych uczniów technikum prowadzi pan Rolf Goettelmann z BBS I, czy też organizowanie dla uczniów z Niemiec  praktyk zawodowych w raciborskich zakładach. W tym roku jesienią gościć będziemy kolejną 10 osobową grupę praktykantów z Brunszwiku, a w maju - wiosną zorganizujemy praktykę dla 10 uczniów z Moguncji. Takie działania podejmować będziemy w kolejnych latach gdyż nasza szkoła nie tylko korzysta na wspólpracy z Brunszwikiem i Moguncją, ale też wnosimy wkład w realizację projektów LdV i ERASMUS + złożonych i realizowanych przez naszych partnerów zagranicznych.

Czy będą kolejne projekty i zatem szanse na lepszy start zawodowy ?

Staramy się z całych sił, aby nowe projekty i przedsięwzięcia wspierające kształcenie zawodowe znalazły akceptację w oczach ekspertów w Warszawie, ale nie zawsze nam się udaje.Złożyliśmy  wniosek o dofinansowanie projektu pt: "Po doświadczenie i kwalifikacje do niemieckich firm"  i czekamy na koniec maja 2015 r i informację, czy tym razem nasz pomysł zyskał uznanie w oczach ekspertów. Będziemy składać kolejne wnioski w następnych konkursach – może się uda zrealizować projekt z akcji Mobilność KA 1 w zakresie współpracy młodzieży na lata 2016-2017.

Jak powstał projekt

„Jest z tymi projektami trochę zachodu - najpierw trzeba napisać wielostronicowy wniosek z informacjami ’Kto? Co? Kiedy? Jak i po co?’, potem czekać na rozstrzygnięcie konkursu wniosków. Jeżeli wszystko jest dobrze, właściwie i ciekawie opisane – projekt ’przechodzi’ i zyskuje 100% dofinansowania” – mówi Konrad Hajdasz. Potem wypełnienie formularza kontraktowego, podpisanie umowy z Narodową Agencją Programu i można zacząć szukać chętnych do udziału uczniów. Na tym praca nad projektem się nie kończy, a właściwie dopiero się zaczyna – cała organizacja wyjazdu, pobytu, zakwaterowania, miejsc odbywania stażu i wiele innych spraw logistycznych i finansowych trzeba załatwić, by po powrocie uczniowie stwierdzili, że było fajnie i że było warto spędzić miesiąc z dala od mamy, dziewczyny, przyjaciół. Nie zawsze wszystko się idealnie udaje, ale staramy się, aby pobyt ucznia za granicą był dobrze przygotowany i przebiegał pomyślnie, przynosząc satysfakcję organizatorom i uczestnikom. Zagraniczne praktyki zawodowe są ciekawą propozycją uzupełnienia edukacji zawodowej o doświadczenia na międzynarodowym rynku pracy z wykorzystaniem najnowocześniejszych rozwiązań technicznych. Młodym uczniom technikum pozwalają -poza zdobytym doświadczeniem zawodowym- podnieść umiejętności językowe, poznać kulturę i historię kraju przyjmującego, a także nauczyć się odpowiedzialności i radzenia sobie w nowym środowisku, w obcym kraju ze zwykłymi sprawami życia codziennego.

 Pozyskane środki  z  UE na  LdV w  ZSM  w  Raciborzu

Projekt / kraj

liczba uczestników

Kwota pozyskana/ wykorzystana

Stan projektu

Siemens I   2005-2007

4 grupy po 10 osób każda

48 030 €

wykorzystano   41 541 

zakończony

Anglia  2007-2009

2 grupy po 10 osób każda

37 160 €

wykorzystano 32 846 €

Realizowany od marca 2008 -zakończony

Siemens II 2008-2009

3 grupy po 10 osób każda

39 000 €

wykorzystano 37 915 €

 

 Realizowany  od   marca 2008 –

   zakończony

Czechy  2008-2009

2 grupy po 10 każda

22 640 €

Wykorzystano 21 103 €

 Realizowany

od maja 2008-zakończony

SIEMENS  III

 2009 - 2011

2 grupy po 10 każda

  46 580 €

Wykorzystano 43 338 €

Zatwierdzony - r od  marca 2010

zakończony

Mainz

2010 - 2011

2 grupy po 10 każda

 49 940 €

Wykorzystano 44 725 €

Zatwierdzony -  od  listopada2010

zakończony

Mainz

2012-2013

Grupa nauczycieli

7 osób rok szk. 2013

14 385 €

Wykorzystano 12 905 €

Zatwierdzony – realizacja w 2012/13zakończony

Mainz-Braunschweig

2013-2015

4 grupy po 10 uczniów  każda

2- do Mainz

2- do Brunszwiku

93 720 €

Zatwierdzony – realizacja od  XI 2013 do V 2015

Opawa SST

Grupa nauczycieli

16 760 €

Zatwierdzony- realizacja od roku szkolnego 2014/2015

SUMA środków pozyskanych -  stan na styczeń 2014:   368 215, 00  € …  =  1 564 503  PLN 

1€= 4,20 PLN

Pozyskane środki przeznaczone są na organizację zawodowych, miesięcznych praktyk zagranicznych dla uczniów technikum w programie Leonardo Da Vinci.

                                                                      Konrad Hajdasz, koordynator LdV